Olja och Gas

Att leda utredningar, studier, projekt och underhållsstopp på raffinaderier har blivit en av Midrocs styrkor

Vi har mycket nära samarbete med de största oljebolagen i Sverige, vilket har gett oss en möjlighet att arbeta i många olja & gas-baserade projekt. Med projektledare, processingenjörer och projektörer driver vi uppdrag med alla discipliner, från tidiga skeden till färdig och driftsatt anläggning.

Oljedepåer, tankanläggningar, LNG-terminaler, gasfabriker, oljelagring i bergrum, oljesaneringsuppdrag är några av de områden där vi bistår med vår kunskap tidigt i projekten till färdiga anläggningar.  

Vi arbetar med branschernas gällande standarder, krav och system för att uppfylla de gällande myndighetskraven.

Kontakt 

Industri Väst
Sara Davidsson
Telefon 010-470 71 44
Epost

Industri Öst & Lysekil
Henric Mellbin
Telefon 010-470 71 17
Epost