Läkemedel

Med erfarenhet av GMP och GAMP kan våra projektledare, processingenjörer och projektörer driva projekt med alla discipliner, från tidiga skeden till färdig och driftsatt anläggning.

Vi utför uppdrag med avseende på validering och kvalitetskontroll för läkemedelsprojekt och anläggningar.

Vi arbetar med underhållsoptimering, underhållsutveckling samt planering och beredning av effektiva underhållsstopp. Vi har förfinat våra kunskaper från andra industrier och delar med oss av ”best practise” för att utveckla underhållet och produktiviteten.

För våra kunder innebär det en unik fördel av att vi kan genomföra uppdrag med alla discipliner och entreprenörer som finns inom Midroc-koncernen. 

Kontakt 

Henric Mellbin

Telefon 010-470 71 17
Epost