Papper och Massa

Med projektledare, processingenjörer och projektörer driver vi uppdrag med alla discipliner, från tidiga skeden i projektet till färdig och driftsatt anläggning.

Vi arbetar med underhållsoptimering, underhållsutveckling samt planering och beredning av effektiva underhållsstopp. Vi har förfinat våra kunskaper från andra industrier och delar gärna  med oss av ”best practise” för att utveckla underhållet och produktiviteten.

Kontakt 

Industri Väst
Sara Davidsson
Telefon 010-470 71 44
Epost

Industri Öst & Lysekil
Henric Mellbin
Telefon 010-470 71 17
Epost