Raffinaderi

Att leda utredningar, studier, projekt och underhållsstopp på raffinaderier har blivit en av Midrocs styrkor.

Vi arbetar i nära samarbete med de största raffinaderibolagen i Sverige, vilket har gett oss en möjlighet att vara delaktiga i många raffinaderiprojekt och resulterat i en stor kunskapsbank.. Med projektledare, processingenjörer och projektörer driver vi uppdrag med alla discipliner, från tidiga skeden i projekten till färdiga och driftsatta anläggningar.

Underhållsstopp och planering

Vår långa erfarenhet av underhållsstopp och underhållsplanering gör att vi kan leda, planera och utföra stora underhållsstopp. Den kunskapen vi har om underhållsstopp och underhållsoptimering är dessutom ett viktigt och självklart inslag när vi ska leda och designa nya projekt. Då kan anläggningarna designas och anpassas för en driftsäker och tillförlitlig produktion.

Vi har en unik fördel av att kunna genomföra uppdrag med alla discipliner och entreprenörer som finns inom Midroc-koncernen.

Kontakt

Industri Väst
Sara Davidsson
Telefon 010-470 71 44
Epost

Industri Öst & Lysekil
Henric Mellbin
Telefon 010-470 71 17
Epost