Tjänster

De tjänster vi erbjuder omfattar alla delar av ditt projekt, från strategiska studier till projektering, projektledning och uppstart. Vi kan även vara med efter överlämnande när det är dags att optimera verksamheten. Vi kan erbjuda enskilda resurser men också kompletta projektteam med alla ingående discipliner.

 • Förstudie
 • Utbildning
 • Miljöutredning
 • Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
 • Riskanalys
 • Verksamhetsutveckling
 • Stöd vid upphandling och utvärdering.
 • Elkraft
 • Automation
 • Mek & Rör
 • Process
 • Bygg
 • Planering
 • Projektledning
 • Projekteringsledning
 • Projektstyrning
 • Projektering
 • Montageledning
 • CE-märkning
 • Projektstyrning
 • Beräkningar
 • Besiktning
 • Underhållsoptimering