Bergrumsprojektet starten

Namnet Midroc har kopplingar både till det engelska och det arabiska ordet för berg.

Det uppkom i samband med att Midrocgruppen bildades i Sverige 1996. Mohammed Al Amoudis engagemang med svenskar började dock för mer än 25 år sedan, med ett utvecklingsprojekt utan motstycke, ett mycket stort bergrumsprojekt i Saudi-Arabien som syftade till att skapa strategiska lager av raffinerade petroleumprodukter.

ABV Rock Group

Mohammed Al Amoudi fick ordern i samarbete med svensk industri. För att genomföra projektet skapades projektbolaget ABV Rock Group som i sin tur anlitade många kända svenska industriföretag som underentreprenörer. Dessutom köpte och startade Mohammed Al Amoudi en rad svenska, saudiska och etiopiska bolag för att säkra leveransen av tjänster och utrustning till projektet.

Bolagen utvecklades

Midroc Europe skapades 1996, när Mohammed Al Amoudi strukturerade upp sina företag och lät dem utvecklas både tillsammans och efter sina egna förutsättningar. Midrocbolagen arbetade enbart med bergrumsprojektet under några inledande år.

Men medarbetarna inom Midroc ville vidareutveckla sina bolag. De gjorde nya affärer och skapade förutsättningar för en framgångsrik framtid. Så växte sig Midrockoncernen starkare och färden mot den starka position vi har idag inleddes.