Referenser Industri

 • Underhållsprogram för Skangass LNG-terminal

  Skangass har i anslutning till Preems raffinaderi i Lysekil byggt en LNG-terminal för naturgas. Midroc Project Management har med hjälp av metodiken för Riskbaserad underhållsstyrning (RBUS) definierat det underhållsprogram som krävs för att uppnå processägarens och myndigheternas ställda krav på funktionstillgänglighet.

 • Grundorsaksanalys på Preem

  Som analysledare utför Midroc tillsammans med Preem företagsutredningar och grundorsaksanalyser på händelser som signifikant påverkat verksamheten.

 • Revisionsplanering för rekordstort underhållstopp

  Preemraff Lysekils revision hösten 2013 räknas till ett av de största någonsin i Europa. Under fyra intensiva veckor utfördes inspektion och underhållsarbete på samtliga delar av anläggningen parallellt med omfattande investeringsprojekt. Midroc Project Management hade en nyckelroll inom planering där vi tillsammans med Preem tog fram och tillhandahöll planer och rapporter som krävdes för god uppföljning och styrning av revisionsaktiviteterna.

 • Veckoplanering dagligt underhåll

  Preem raffinaderi i Göteborg räknas till ett av de modernaste i Europa. För att kunna förse den svenska marknaden med effektiva och miljöanpassade oljeprodukter krävs en säker och stabil drift. För att säkerställa detta har Midroc Project Management arbetat tillsammans med Preem Göteborgs underhållsplanering.

 • Ny hetoljeanläggning

  Nynas AB i Göteborg ersätter sin gamla hetoljepanna för att minska miljöpåverkan och för att möta framtida uppvärmningsbehov.

 • Styrsystemsbyte Akzo Surface Chemistry - Stockvik.

  AkzoNobel Surface Chemistry i Stockvik har anlitat Eka Engineering från Eka Chemicals till att ansvara för och driva styrsystemsbytesprojektet. De har i sin tur anlitat Midroc Project Management AB att bistå i projektet.

 • Revisionsplanering Forsmark 1

  Projektet bestod i att i samband med ordinarie revision byta ut högtrycksturbiner, mellanöverhettare, högtrycksreglerventiler mm. för att öka effekten och livslängden på Forsmark 1.

 • Concrete crude oil tanks Iran

  Midroc has performed second opinion review on the Detailed Design of 4 Concrete tanks for the storing of Crude Oil in Umideh, Iran.

 • Pre-study for Preem

  Pre-study of import/export opportunities of crude oil to/from existing non-active underground caverns.

 • Crude Oil Storage China

  Midroc has performed second opinion review on the Pre-Project of 3 rock caverns for storing of Crude Oil in Huangdao, China.

 • Preemraff Lysekil

  Utbyte av alla större interna och externa delar i en befintlig FCC reaktor.

 • Revisionsplanering Forsmark

  Ett stort gemensamt fokus på förberedelser och planering har gett markanta resultat i form av kortare revisionsperioder med högre precision.

 • Energieffektivisering Statoil

  Arbetet visar på att energibehovet kan minskas med upp till 60 % genom energibesparande åtgärder vid Svenska Statoils depåer.

 • Crude Oil Storage India

  Midroc has performed second opinion review on the Detail Design of 2 rock caverns for storing of Crude Oil in Visakhapatnam, India.

 • Laboratorium AstraZeneca

  Delprojektledaruppdrag med ansvar för automation av processutrustning till AstraZenecas nya laboratorium i Mölndal.

 • Bitumendepå vid Malmö oljehamn

  För att bereda plats för ökad uppställning av bilar i Malmö frihamn revs befintlig bitumendepå och en ny depå uppfördes i Malmö oljehamn.

 • Underhållsstopp Nynäs

  Vart fjärde år stänger Nynäs Refining i Nynäshamn alla processanläggningar för att göra underhåll.

 • Revisionsplanering Forsmark 2

  Projektet bestod i att i samband med ordinarie revision byta ut högtrycksturbiner, mellanöverhettare, högtrycksreglerventiler mm. för att öka effekten och livslängden på Forsmark 2.